Coaching

Coaching - Henley Business School Finland

Webinar: Coaching information meeting

 •   15.6.2021 โ€“ 08:30 to 10:00
 • Online ๐ŸŒ
Coaching has long been recognised as an effective vehicle to enhance leadership impact and achieve business success. Join our info meeting to receive detailed information about the programme and to discuss with current and former students!
Coaching webinar: Coaching with careers and AI in mind - Henley Business School Finland

Webinar: Coaching with careers and AI in mind

 •   2.6.2021 โ€“ 20:30 to 21:30
 • Online ๐ŸŒ
On the cusp of the fourth digital revolution, AI, robotics and digital technologies continue to put pressure on the world of work and demand new individual developmental and career paths, which transform our coaching practices. Join the webinar with Adina Tarry to be better prepared for this new era!
Webinar: How does leadership impact work - Henley Business School Finland

Webinar: How does leadership impact work?

 •   6.5.2021 โ€“ 17:00 to 18:00
 • Online ๐ŸŒ
If leadership is the key to unlock performance, what is it unlocking? And how? Join our webinar 'How does leadership impact work?' with Professor Carol Kauffman to hear the latest insights on 'dark' and 'bright' leadership and to discuss what leaders actually do to create positive or negative performance and well-being.
Coaching masterclass: Time to think - Coaching for independent thinking - Henley Business School Finland

Coaching online masterclass: Time to think โ€“ Coaching for independent thinking

 •   22.4.2021 โ€“ 11:30 to 19:00
 • Online ๐ŸŒ
Letโ€™s face it: our โ€œcoacheesโ€ expect us to think for them; and we expect to do exactly that. Letโ€™s also face this: the quality of everything our clients do depends on the quality of the independent thinking they do first.
Coaching information meeting 11.1.2019 - Henley Business School Finland

Webinar: Coaching information meeting

 •   18.5.2021 โ€“ 08:30 to 10:00
 • Online ๐ŸŒ
Coaching has long been recognised as an effective vehicle to enhance leadership impact and achieve business success. Join our info meeting to receive detailed information about the programme and to discuss with current and former students!
Coaching boot camp - Henley Business School Finland

Henley coaching business boot camp 2021

 •   5.7.2021 โ€“ 12:00 to 9.7.2021 โ€“ 17:00
 • Online ๐ŸŒ
Are you planning to develop a new business or looking to grow your existing coaching practice? Would you like more clients? Would you like a stronger focus to your work? If so, the Henley Coaching Business Boot Camp 2021 can help you grow your coaching practice.
Demystifying the coaching impact in the brain - Henley Business School Finland

Webinar: Demystifying the coaching impact in the brain

 •   21.4.2021 โ€“ 12:00 to 13:00
 • Online ๐ŸŒ
In recent years, neuroscience has evolved to be a body of science that attracts worldwide interest in the coaching field. Professional coaches and organisational leaders are curious to learn how the brain works so as to improve their coaching effectiveness, both in personal and organisational contexts.
How can I stop giving advice to my coaching clients? - Henley Business School Finland

Webinar: Coaching information meeting

 •   8.4.2021 โ€“ 08:30 to 10:00
 • Online ๐ŸŒ
The Henley Professional Certificate in Executive Coaching will appeal to experienced managers, HR professionals and anyone who wishes to develop their coaching skills, either within their organisation or as an external provider.
Coaching - Henley Business School Finland

Webinar: Coaching information meeting

 •   11.3.2021 โ€“ 08:30 to 10:00
 • Online ๐ŸŒ
Coaching has long been recognised as an effective vehicle to enhance leadership impact and achieve business success. Join our info meeting to receive detailed information about the programme and to discuss with current and former students!
Neuroscience of engagement - Henley Business School Finland

Webinar: Neuroscience of engagement: How to make people love you (even more)

 •   3.3.2021 โ€“ 15:00 to 16:00
 • Online ๐ŸŒ
To make a difference, to inspire insight and action, you have to keep people engaged. You have to make them love you.
Measuring the impact of your coaching - Henley Business School Finland

Coaching online masterclass: Measuring the impact of your coaching

 •   18.3.2021 โ€“ 16:00 to 19:15
 • Online ๐ŸŒ
Most organisations have successfully transformed the attitudes and behaviours of employees who participate in coaching. And we know that those transformations have had a positive impact on those organisations. But how do we demonstrate that impact to our organisations?
How can I use GROW to help my coaching clients? - Henley Business School Finland

Professional Certificate in Team, Board and Systemic Coaching

 • Online ๐ŸŒ, Henley ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง. Duration: 9 months
Enable lasting organisational change by strengthening team relationships and processes with the Professional Certificate in Team, Board and Systemic Coaching.