The Integrated Leader

Ymmärrä potentiaalisi yksilönä, johtajana ja organisaation vetäjänä

The Integrated Leader

Itsetuntemuksesta systeemiseen ajatteluun ja johtamiseen

The Integrated Leader-valmennusohjelma on monipuolinen, toiminnallinen kokonaisuus, joka keskittyy tietoisuuden kehittämiseen ja dynaamiseen itsetutkiskeluun. Ohjelma on suunniteltu kokeneille johtajille, jotka ovat uteliaita kehittämään systeemiajattelua, eli hyödyntämään erilaisten kokonaisuuksien toimintamalleja sekä niissä piileviä syy-seuraus-suhteita, edistäen organisaation ja sen yksilöiden toimintaa.

Valmennus koostuu kahdesta moduulista (2+2,5 päivää), joissa yhdistyy yksilön itsetutkiskelu ja systeemijohtaminen. Tavoitteena on parantaa osallistujien ymmärrystä itsestään ja heidän vaikutuksesta ympäristöönsä, ottaa etäisyyttä ja tarkastella organisaatiota kokonaisuutena sekä löytää pitkäaikaisia ratkaisuja kompleksisiin ongelmiin ja tilanteisiin.

Sisältö on suunniteltu herättämään ajatuksia ja antamaan oivalluksia yksilö- ja organisaatiotasolla. Opittua voi hyödyntää monipuolisesti jokapäiväisissä johtamistilanteissa.

Ohjelma tarjoaa erityisen alustan oppimiselle. Fasilitoitu, luottamuksellinen ympäristö ja toisten oppimisen hyödyntäminen omassa oppimisprosessissa on ohjelman keskiössä. Osallistujilla on harvinaislaatuinen tilaisuus pysähtyä, haastaa itseään ja vaihtaa näkökulmia.

Lataa esite

 

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

The Integrated Leader-ohjelma on tarkoitettu kokeneille johtajille, joilla on erityinen kiinnostus jatkuvaan kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Ohjelma on suunniteltu henkilöille, jotka kohtaavat haastavia johtamistilanteita omassa työssään tai joutuvat käsittelemään muutosta joko yksityiselämässään tai johtaessaan yritystä läpi siirtymävaiheen.

Ohjelman yhteenveto

Aikataulu ja toteutus:
Päivämäärät ilmoitetaan pian.

Ohjelman hinta: 4,100€* (+ ALV 24%)

* Ohjelman hinta sisältää opiskelumateriaalit, ja lounaat koulutuspäivien aikana. Englannissa majoitus Henleyssä, illalliset ja matkustuskustannukset eivät kuulu hintaan.

Ohjelman sisältö

Moduuli 1: Finding purpose and leading change

Ohjelma alkaa itsetutkiskelu-moduulilla, jossa saat fasilitoidun mahdollisuuden pysähtyä ja pohtia, löytää uusia perspektiivejä ja oppia muilta osallistujilta. Moduulissa keskitytään rakentamaan syvää itsetuntemusta, joka tukee tehokasta johtamista. Moduulin fasilitoi Personal Development -asiantuntija, Dr. Chris Dalton Henley Business Schoolista.

 The Integrated Leader -ohjelma – Henley Business School

 

Moduuli 2: Insight, clarity and new direction

Toinen moduuli syventyy systeemisiin rakenteisiin. Tutkimme kokonaisuuksia kuten organisaatioiden sisäistä dynamiikkaa ja toimintamalleja, sekä sen osien yhteyksiä ja syy-seuraus-suhteita. John Whittington, aihealueen pioneereihin kuuluva asiantuntija ja uranuurtaja, auttaa osallistujia tutkimaan intuitiivisesti systeemiajattelun kautta löytyviä organisaatiossa piileviä dynaamisia kaavoja.

 The Integrated Leader -ohjelma – Henley Business School

Lisätietoja englanniksi

Ohjelman hyödyt

Hyödyt yksilölle

  • aikaa ja tilaa reflektoinnille, jonka kautta syntyy oivalluksia omaan työhön
  • lisääntynyt tietoisuus omasta henkilökohtaisesta kasvusta ja itsetuntemuksesta
  • systeemiajattelun kehittyminen; intuitiivinen kokonaisuuksien ja piilevien suhteiden tutkiminen.
  • tehokkuutta edistävien tai rajoittavien tekijöiden tunnistaminen
  • selkeyttä ja suuntaa erilaisiin organisaation ja sen jäsenten kohtaamiin haasteisiin

Hyödyt organisaatiolle

  • kokonaisvaltainen tietoisuuden kehittäminen kasvattaa parempaa johtajuutta
  • toimintamallien ja organisaation jäsenten dynamiikan syvällinen analysointi mahdollistaa kehittymisen ja kasvun
  • systeemiajattelu tarjoaa oivalluksia odottamattomien haasteiden selättämiseksi

Lisätietoa?

Tarvitsetko apua tai lisätietoja?

Henley Business School - Juha Malmivaara

Juha Malmivaara

Sales Director Phone: +358 40 553 2127
Lähetä viesti

Blogi

The case for a confused leader
Dr Chris Dalton

Blogi

The Integrated Leader – Henley Business School

Leading with the system in mind
John Whittington

© Henley Business School 2019Privacy policyTerms of use