Executive MBA stipendi 2018

Executive MBA stipendi 2019

Suomessa maaliskuussa 2019 alkavaan Henley Executive MBA ohjelmaan on tarjolla yksi stipendi. Stipendin määrä on enintään 37% opintomaksusta (15.000€).

Stipendi tarjoaa apurahan opiskelijalle, joka täyttää asettamamme hakukriteerit ja perustellusti tarvitsee taloudellista tukea suorittaakseen opintonsa.

Hakukriteerit

Hakeaksesi stipendiä, sinun tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • Sinulla on vakituinen asuinpaikka sekä täyspäiväinen työsuhde joko Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä tai Baltian maissa
  • Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään alempi korkeakoulututkinto
  • Täytät Executive MBA -ohjelman hakukriteerit

Muut stipendin myöntämiseen vaikuttavat tekijät:

  • Stipendi ei voi olla pääasiallinen rahoituksen lähde opinnoillesi.
  • Perustelet, miksi et pysty rahoittamaan opintojasi ilman stipendin tarjoamaa tukea.
  • Perustelet, miksi olet motivoitunut suorittamaan Executive MBA opinnot.

Hakeminen

Hakeaksesi stipendiä lataa hakulomake ja seuraa lomakkeen ohjeita. Stipendin hakuaika päättyy 31.12.2018

Lataa hakulomake

Henley Finland käy läpi kaikki hakemukset ja tiedottaa valinnasta 10.1.2019. Stipendin saajalle ilmoitetaan sähköpostitse, kielteisestä päätöksestä ei tiedota erikseen muille hakijoille. Paneelin päätös on lopullinen, eivätkä hakijat voi valittaa päätöksestä.

Stipendin saajan tulee virallisesti vastaanottaa opintopaikkansa. Opintojen alkaessa myönnetty stipendisumma vähennetään Henley Business Schoolin opintomaksuista.

Stipendi on voimassa vain maaliskuussa 2019 aloittavan opiskelijaryhmän kanssa.

Lisätietoja Henley Executive MBA stipendistä saa Juha Malmivaaralta; juha.malmivaara@henley.fi / +358 40 553 2127.

© Henley Business School 2017Privacy policyTerms of use