KOKEMUKSIA COACHING-KOULUTUKSESTA

Lue, miten Henleyn coaching-ohjelman suorittaneet ovat hyödyntäneet koulutuksessa oppimiaan käytännön vinkkejä ja metodeita omassa työssään.

A practical approach to coaching

Timo Into

Pia Friberg

Coaching on entistä tärkeämpää monissa liiketoiminnan rooleissa

Työskentelen erittäin monikulttuurisessa yrityksessä ja halusin parantaa kuuntelu- ja johtamistaitojani kansainvälisesti tunnetun bisneskoulun coaching-ohjelmassa. Tämän päivän digitaalisessa maailmassa kohtaamme toisiamme kasvokkain aiempaa vähemmän, mikä tekee näistä kohtaamisista sitä arvokkaampia. Puhe- ja esitystaitojen lisäksi tarvitsemme kuuntelemisen taitoa, jotta viestintä onnistuu eri kulttuureja edustavien ja eri kieltä puhuvien ihmisten kesken.

Henleyn Professional Certificate in Executive Coaching -tutkinto ylitti odotukseni monella tapaa. Vakuutuin sen kattavasta sisällöstä, jossa oli mukana sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöä.

Aikomukseni ei ollut ryhtyä ammatti-coachiksi vaan kehittää johtamis- ja neuvottelutaitojani oppimalla lisää coachingista. Siinä myös onnistuin. Olen huomannut muutoksen johtamistyylissäni: managerointi ja neuvominen ovat vähentyneet. Kun johdan valmentamalla, käytän enemmän avoimia kysymyksiä ja reflektointia sen sijaan, että antaisin nopeasti neuvoja.

Coachingin katsotaan perinteisesti kuuluvan vain HR:n työkaluvalikoimaan. Mielestäni ohjelmasta on paljon hyötyä monissa muissakin liiketoiminnan johtamisen tilanteissa ja rooleissa. Suosittelen Henleyn coaching-ohjelmaa myös myynnin, avainasiakkuuksien, projektien ja muutostilanteiden parissa työskentelevälle johdolle. Se sopii kenelle tahansa, joka joko valmistautuu uuteen rooliin tai tarvitsee siinä tukea. Tämä ohjelma on kaikille, jotka haluavat kehittää omia johtamistaitojaan.

 

Sirpa Laine
Director, Business Capability Development, Lindström

Coaching avautuu laajasti ja kokonaisvaltaisesti

Vuonna 2010 halusin haastaa itseni ja aloittaa pidempikestoisen koulutusohjelman, joka muuttaisi pysyvästi johtamistaitojani ja mahdollistaisi työskentelyn coachina omassa työyhteisössäni.

Henley täytti odotukseni korkealaatuisesta coaching-koulutuksesta monin tavoin. Kansainvälisesti arvostettujen kouluttajien ja upeiden, taustaltaan erilaisten osallistujien kanssa vietetty aika oli erittäin arvokasta. Saimme käytännön coaching-kokemusta oikeiden asiakkaiden parissa, teimme projektitöitä ja luimme alan kirjallisuutta. Koko ohjelma itsearviointeihin perustuvine persoonallisuustesteineen oli erinomainen ja kokonaisvaltainen paketti coachingia – ja vieläpä yliopistotasoista.

Ohjelma muutti minua johtajana. Hienointa oli syventää itsetuntemusta ja oppia, miten oma persoonallisuus liittyy coachin rooliin. Coachingissa täytyy laittaa oma persoonansa likoon. On välttämätöntä ymmärtää henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, jotta pystyy työskentelemään ja olemaan toimivassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. 

Upeaa, että Henley aloittaa ohjelman nyt myös Suomessa!

 

Riikka Mattila
Henkilöstöjohtaja, Scandic Hotels

Henkilökohtainen kehitys osoitti, että coaching on oma alani

Pirjo Puhakka - Henley Business School FinlandHenleyn yhdeksän kuukautta kestävä coaching-ohjelma oli hyvä yhdistelmä käytäntöä ja teoriaa. Sen aikana kävimme monipuolisesti läpi coachingin eri suuntauksia ja teorioita, joista myöhemmin pystyy keskittymään itselle sopivimmilta tuntuviin. Meillä oli myös paljon käytännön harjoittelua, mikä on erittäin tärkeää tehokkaassa coaching-ohjelmassa.Oppimismatka kasvatti itsetuntemustani valtavasti. Minulle selvisi, mikä on minulle luontaisin coachingin tyyli ja suuntaus. Henley tarjosi hyvän pohjan toimia coaching-ammattilaisena: opin tuntemaan, kuka olen coachina ja mitkä ovat vahvuuteni ja erityisosaamisalueeni. Ohjelma myös avasi minulle mahdollisuuden toimia coachina Henleyn kansainvälisissä liikkeenjohdon ohjelmissa Thinking Time -yritykseni kautta.

Suosittelen ohjelmaa lämpimästi johtajille ja konsulteille, jotka haluavat työskennellä ihmisten kanssa tehokkaammin. Ohjelma soveltuu myös lähtöpisteeksi coachin uralle joko omassa organisaatiossa tai ammattilaisena. Kukaan ei coachaa samalla tyylillä vaan jokainen omallaan. Henley tarjoaa hienon tilaisuuden löytää oma coaching-tyyli.

 

Pirjo Puhakka
Academic Tutor and Executive Coach, Henley Business School
Founder and Coach, Thinking Time

© Henley Business School 2019Privacy policyTerms of use