Skip to content

The Integrated Leader

Ymmärrä potentiaalisi yksilönä, johtajana ja organisaation vetäjänä.

Haluaisimme esitteen lisäksi kertoa sinulle muista tapahtumistamme ja toimittaa lisätietoja Henleyssä opiskelusta. Sopiiko se sinulle?(Required)
The personal information you supply on this form will be used to help us respond to your request, for quality assurance and for data analytics purposes. Your personal data will not be sold to any organisation, and will not be shared with any organisations outside the university apart from those that help us to provide this service or unless required by law. The information that has been provided in this form will be treated in accordance with the General Data Protection Regulation (2016) and all applicable data protection laws. Please refer to our privacy policy for more information. If, at some stage, you wish to be removed from our database, please advise us by emailing to info@henley.fi.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Itsetuntemuksesta systeemiseen ajatteluun ja johtamiseen

The Integrated Leader-valmennusohjelma on monipuolinen, toiminnallinen kokonaisuus, joka keskittyy tietoisuuden kehittämiseen ja dynaamiseen itsetutkiskeluun. Ohjelma on suunniteltu kokeneille johtajille, jotka ovat uteliaita kehittämään systeemiajattelua, eli hyödyntämään erilaisten kokonaisuuksien toimintamalleja sekä niissä piileviä syy-seuraus-suhteita, edistäen organisaation ja sen yksilöiden toimintaa.

Valmennus koostuu kahdesta moduulista (2+2,5 päivää), joissa yhdistyy yksilön itsetutkiskelu ja systeemijohtaminen. Tavoitteena on parantaa osallistujien ymmärrystä itsestään ja heidän vaikutuksesta ympäristöönsä, ottaa etäisyyttä ja tarkastella organisaatiota kokonaisuutena sekä löytää pitkäaikaisia ratkaisuja kompleksisiin ongelmiin ja tilanteisiin.

Sisältö on suunniteltu herättämään ajatuksia ja antamaan oivalluksia yksilö- ja organisaatiotasolla. Opittua voi hyödyntää monipuolisesti jokapäiväisissä johtamistilanteissa.

Ohjelma tarjoaa erityisen alustan oppimiselle. Fasilitoitu, luottamuksellinen ympäristö ja toisten oppimisen hyödyntäminen omassa oppimisprosessissa on ohjelman keskiössä. Osallistujilla on harvinaislaatuinen tilaisuus pysähtyä, haastaa itseään ja vaihtaa näkökulmia.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

The Integrated Leader-ohjelma on tarkoitettu kokeneille johtajille, joilla on erityinen kiinnostus jatkuvaan kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Ohjelma on suunniteltu henkilöille, jotka kohtaavat haastavia johtamistilanteita omassa työssään tai joutuvat käsittelemään muutosta joko yksityiselämässään tai johtaessaan yritystä läpi siirtymävaiheen.

Ohjelman sisältö

Moduuli 1: Finding purpose and leading change

Ohjelma alkaa itsetutkiskelu-moduulilla, jossa saat fasilitoidun mahdollisuuden pysähtyä ja pohtia, löytää uusia perspektiivejä ja oppia muilta osallistujilta. Moduulissa keskitytään rakentamaan syvää itsetuntemusta, joka tukee tehokasta johtamista. Moduulin fasilitoi Personal Development -asiantuntija, Dr. Chris Dalton Henley Business Schoolista.

[:en]The Integrated Leader – Henley Business School [:fi] The Integrated Leader -ohjelma – Henley Business School

Moduuli 2: Insight, clarity and new direction

Toinen moduuli syventyy systeemisiin rakenteisiin. Tutkimme kokonaisuuksia kuten organisaatioiden sisäistä dynamiikkaa ja toimintamalleja, sekä sen osien yhteyksiä ja syy-seuraus-suhteita. John Whittington, aihealueen pioneereihin kuuluva asiantuntija ja uranuurtaja, auttaa osallistujia tutkimaan intuitiivisesti systeemiajattelun kautta löytyviä organisaatiossa piileviä dynaamisia kaavoja.

[:en]The Integrated Leader – Henley Business School [:fi] The Integrated Leader -ohjelma – Henley Business School

Ohjelman hyödyt

Hyödyt yksilölle

  • aikaa ja tilaa reflektoinnille, jonka kautta syntyy oivalluksia omaan työhön
  • lisääntynyt tietoisuus omasta henkilökohtaisesta kasvusta ja itsetuntemuksesta
  • systeemiajattelun kehittyminen; intuitiivinen kokonaisuuksien ja piilevien suhteiden tutkiminen.
  • tehokkuutta edistävien tai rajoittavien tekijöiden tunnistaminen
  • selkeyttä ja suuntaa erilaisiin organisaation ja sen jäsenten kohtaamiin haasteisiin

Hyödyt organisaatiolle

  • kokonaisvaltainen tietoisuuden kehittäminen kasvattaa parempaa johtajuutta
  • toimintamallien ja organisaation jäsenten dynamiikan syvällinen analysointi mahdollistaa kehittymisen ja kasvun
  • systeemiajattelu tarjoaa oivalluksia odottamattomien haasteiden selättämiseksi

Faculty

Dr Chris Dalton - Henley Business School Suomessa

Dr Chris Dalton

Associate Professor of Management Learning

Lue lisää

DBA Executive MBA Leadership Leadership
John Whittington - Henley Business School Finland

John Whittington

Visiting Tutor

Lue lisää

Coaching & Behavioural Change Coaching & Behavioural Change Henley Partnership Leadership Leadership

Aiheeseen liittyviä uutisia

The Integrated Leader -ohjelma – Henley Business School Suomessa

The case for a confused leader

  • 16 marras 2017
There are many theories about what it takes to be a transformational leader. The prevailing view is that leaders should never be perplexed or confused. They should be decisive, and…
The Integrated Leader -ohjelma – Henley Business School Suomessa

It's not about you!

  • 30 marras 2017
Most leadership programmes focus on developing self-awareness and self-management skills. Indeed, without these, your influence as a leader will be limited. However, there are other forces impacting organisational leadership that…

Tarvitsetko lisätietoja?

Matti Katara - Sales and Customer Relationship Director - Henley Business School Finland

Matti Katara

"*" pakollinen kenttä

Haluaisimme lisäksi kertoa sinulle muista tapahtumistamme ja toimittaa lisätietoja Henleyssä opiskelusta. Sopiiko se sinulle?*
The personal information you supply on this form will be used to help us respond to your request, for quality assurance and for data analytics purposes. Your personal data will not be sold to any organisation, and will not be shared with any organisations outside the university apart from those that help us to provide this service or unless required by law. The information that has been provided in this form will be treated in accordance with the General Data Protection Regulation (2016) and all applicable data protection laws. Please refer to our privacy policy for more information. If, at some stage, you wish to be removed from our database, please advise us by emailing to info@henley.fi.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.