Skip to content
Miksi elinikäinen oppiminen on meille hyväksi - Henley Business School Suomessa

Miksi elinikäinen oppiminen on meille hyväksi

Elinikäisestä oppimisesta tuli trendisana Euroopassa 1990-luvun puolivälissä, ja se on nyt ehkä ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin.

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan ajatusta siitä, että ihminen oppii uutta koko elämänsä ajan. Oppimista tapahtuu monenlaisissa tilanteissa. Suuri osa oppimisesta tapahtuu muodollisen koulutuksen päättymisen sekä aikuiselämämme ja uramme alkuvaiheiden jälkeen. Elinikäinen oppiminen paitsi helpottaa työllistymistä myös tukee henkilökohtaista kehitystä.

D.S. Hildebrandin tekemän tutkimuksen (2008) mukaan elinikäisellä oppimisella on lukuisia hyötyjä:

Mieli pysyy terävänä

Oppimisella on tunnetusti suotuisia vaikutuksia aivoille. Esimerkiksi uuden taidon tai harrastuksen opettelu lisää aivojen tehokkuutta ja edistää muistin toimintaa. Vanhetessamme jatkuva oppiminen auttaa myös pitämään mielen terävänä. Tutkimusten mukaan oppiminen voi jopa auttaa viivästämään Alzheimerin taudin oireita.

Itseluottamus paranee

Rutiineista poikkeaminen, uusiin haasteisiin tarttuminen tai uuden opettelu voi ehkäistä omien kykyjen epäilemistä. Elinikäinen oppiminen on tapa tehdä elämästä ja työstä merkityksellisempää. Se luo luottamusta kykyyn oppia, jakaa tietoa muiden kanssa ja selvitä haasteista.

Sosiaaliset taidot kehittyvät

Samanhenkisten ihmisten kanssa opiskelu tarjoaa mahdollisuuden seurusteluun muiden kanssa ja voi auttaa kehittämään sosiaalisia taitoja. Kun opimme, tulemme osallisiksi muiden elämästä. Lisäksi muilta oppiminen ja muiden kanssa oppiminen auttaa luomaan ja parantamaan ihmissuhteita.

Uramahdollisuudet paranevat

Elinikäinen oppiminen on olennainen osa urakehitystä. Oppiminen parantaa vanhoja taitoja ja tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta, mikä tukee henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä.

Viestintätaidot paranevat

Oppimisessa tarvitaan viestintätaitoja, eli luku-, kuuntelu- ja kirjoitustaitoja. Näiden taitojen kehittäminen parantaa vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sanoittaa ajatuksia ja tunteita. Näistä taidoista on hyötyä, kun kirjoitamme sähköposteja, raportteja ja muita vastaavia.

Jennika Rantanen - Henley Business School Finland

Jennika Rantanen

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

Leader in spotlight: Pia Aaltonen-Forsell, CFO

  • 7 heinä 2023
Pia Aaltonen-Forsell is CFO of Outokumpu, the largest stainless steal producer in Europe. She does not have the most obvious background for a CFO: she is Master of Social Sciences in economics. She thinks that her background is a great asset, since as a CFO you need to understand the economy in general, not just business. 
The social aspect of learning - Henley Business School Finland

The work life value of research skills

  • 22 touko 2023
One of the key sets of skills that are strengthened during the Henley EMBA journey are research skills. These are particularly necessary in the composition of the final thesis. But what is the work life relevance of academic research skills? How can I benefit from the research experience in my everyday work?

Henley #1 Executive Education provider in Finland

  • 22 touko 2023
The Financial Times Executive Education Ranking 2023 places Henley Business School in the world top 20 for the combined ranking of open and custom programmes. The ranking also confirms Henley’s position as leading executive education provider located in Finland.