Miksi elinikäinen oppiminen on meille hyväksi - Henley Business School Suomessa

Miksi elinikäinen oppiminen on meille hyväksi

Elinikäisestä oppimisesta tuli trendisana Euroopassa 1990-luvun puolivälissä, ja se on nyt ehkä ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin.

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan ajatusta siitä, että ihminen oppii uutta koko elämänsä ajan. Oppimista tapahtuu monenlaisissa tilanteissa. Suuri osa oppimisesta tapahtuu muodollisen koulutuksen päättymisen sekä aikuiselämämme ja uramme alkuvaiheiden jälkeen. Elinikäinen oppiminen paitsi helpottaa työllistymistä myös tukee henkilökohtaista kehitystä.

D.S. Hildebrandin tekemän tutkimuksen (2008) mukaan elinikäisellä oppimisella on lukuisia hyötyjä:

Mieli pysyy terävänä

Oppimisella on tunnetusti suotuisia vaikutuksia aivoille. Esimerkiksi uuden taidon tai harrastuksen opettelu lisää aivojen tehokkuutta ja edistää muistin toimintaa. Vanhetessamme jatkuva oppiminen auttaa myös pitämään mielen terävänä. Tutkimusten mukaan oppiminen voi jopa auttaa viivästämään Alzheimerin taudin oireita.

Itseluottamus paranee

Rutiineista poikkeaminen, uusiin haasteisiin tarttuminen tai uuden opettelu voi ehkäistä omien kykyjen epäilemistä. Elinikäinen oppiminen on tapa tehdä elämästä ja työstä merkityksellisempää. Se luo luottamusta kykyyn oppia, jakaa tietoa muiden kanssa ja selvitä haasteista.

Sosiaaliset taidot kehittyvät

Samanhenkisten ihmisten kanssa opiskelu tarjoaa mahdollisuuden seurusteluun muiden kanssa ja voi auttaa kehittämään sosiaalisia taitoja. Kun opimme, tulemme osallisiksi muiden elämästä. Lisäksi muilta oppiminen ja muiden kanssa oppiminen auttaa luomaan ja parantamaan ihmissuhteita.

Uramahdollisuudet paranevat

Elinikäinen oppiminen on olennainen osa urakehitystä. Oppiminen parantaa vanhoja taitoja ja tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta, mikä tukee henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä.

Viestintätaidot paranevat

Oppimisessa tarvitaan viestintätaitoja, eli luku-, kuuntelu- ja kirjoitustaitoja. Näiden taitojen kehittäminen parantaa vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sanoittaa ajatuksia ja tunteita. Näistä taidoista on hyötyä, kun kirjoitamme sähköposteja, raportteja ja muita vastaavia.

Jennika Rantanen - Henley Business School Finland

Jennika Rantanen

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

10 reasons why longer training programs are more effective

  • 9 maalis 2023
I’m a professional trainer and most of my training is one day courses. During my Henley EMBA studies I’ve had a chance to compare the delivery and impact of my shorter training to the longer training programs that Henley provides. This post serves as a reflection about those differences.

Saara Karhula appointed as Business Development Executive

  • 1 maalis 2023
Saara Karhula has been appointed as Business Development Executive at Henley Business School Finland as of 1 March 2023. In this role she will focus on developing both customised solutions and open programs.
Henley EMBA opiskelijat - Henley Business School Suomessa

Executive MBA Online info

  •   12.5.2023 – 09:00 to 10:00
  • Online
Today’s globally connected business world calls for a wider perspective, new skills and different ways of thinking. The Henley Executive MBA (EMBA) – Global is designed to develop outstanding business leaders ready to take on the challenges and opportunities of operating in today’s complex and fast-moving global economy. It develops leaders who are strong, responsible and adaptable.