Skip to content
Could an Executive MBA be part of your talent and succession planning? - Henley Business School Finland

Voisiko Executive MBA olla osa yrityksesi seuraajasuunnittelua?

Lahjakkuuden tunnistaminen, pitäminen talossa ja kehittäminen ovat välttämättömiä organisaatiollesi. Työntekijän arviointi on tehtävä tarkasti: onko hänellä tarvittavaa määrätietoisuutta, motivaatiota ja osaamista? Eikö olisi hienoa, jos sitä varten olisi omiin tarpeisiin räätälöity kyvykkyyksien arviointi- ja kehitysohjelma? Muista Executive MBA -ohjelmista (EMBA) poiketen Henley tarjoaa uudenlaisen tavan arvioida työntekijöiden lahjakkuutta ja heidän taitojaan hyödyntää opittuja teorioita käytännössä. Henley EMBA mahdollistaa työntekijöidesi kasvun johtajina – ja tuo samalla välittömästi lisäarvoa organisaatiollesi.

Kaikkia EMBA-ohjelmia ei ole tehty samalla muotilla. Useimmat niistä rakentuvat kiinteille moduuleille, teorialle ja tenteille. Kun työntekijät ovat suorittaneet perinteisen ohjelman mukaisen MBA-tutkinnon, he usein lähtevät organisaatiosta ja vievät mukanaan hankkimansa tiedot, uudet ajattelutavat ja kasvaneen itseluottamuksensa.

Tiesitkö, että on olemassa parempikin tapa?

Henley Executive MBA tarjoaa koulutuksellisen matkan, josta hyötyvät opiskelija ja hänen organisaationsa sekä välittömästi että pitkäkestoisesti.

Kehitä kyvykkyyksiä, kehitä organisaatiota ja menesty

Henley EMBA:n jokainen moduuli voidaan räätälöidä yksilön ja organisaation tarpeiden mukaan. Jos opiskelija esimerkiksi työskentelee yrityksessäsi kestävän kehityksen parissa, voimme muokata moduulien oppimisnäkökulmaa syventämään hänen osaamistaan kyseisellä alueella. Tai jos organisaatiosi kasvaa vauhdilla, opiskelija voi keskittyä opintojensa aikana projektitöihin, jotka liittyvät esimerkiksi kannattavan kasvun varmistamiseen.

Henley EMBA painottaa tenttien sijaan räätälöityjä opinnäytetöitä, joita voidaan hyödyntää kehittämään osallistujan organisaatiota. Vankka analyysi ja käytännöt menetelmät tuovat yritykselle lisäarvoa. Osallistuja ja organisaatio pystyvät välittömästi soveltamaan opittua omassa työssään.

Mahdollisuus arvioida kompetenssia

Organisaatiolle räätälöidyt opinnäytteet auttavat arvioimaan työntekijän ajattelu- ja neuvottelukykyä omassa ympäristössä.

Ohjelman aikana sekä johto että HR saavat hyvän käsityksen kyvykkään työntekijän paineensietokyvystä, osaamisesta, sinnikkyydestä ja motivaatiosta, mikä on hyvin tärkeää mietittäessä seuraajaehdokkaita yhtiön johtotehtäviin tulevaisuudessa.

Onko 10–15 tuntia viikossa liian iso panostus?

Yksilön muutos pysyvällä tavalla ei ole mahdollista lyhyiden ohjelmien aikana. Muutos vaatii aikaa, jatkuvaa kehittämistä, tosielämän haasteita ja itsereflektointia.

Juuri tämän Henley EMBA osaa parhaiten! Meidät tunnetaan siitä, että kehitämme ihmisiä ja yhdistämme teoriaa käytäntöön tavalla, joka varmistaa muutoksen.

Nousevan kyvykkyyden kehityspolku vaatii huolellista suunnittelua. Yksi keino voimaannuttaa ja haastaa näitä henkilöitä on tarjota koulutusmahdollisuuksia, jotka tuovat pitkävaikutteisia tuloksia ja samalla kehittävät organisaatiota.

Uskomme, että juuri tämä keino auttaa mitä tahansa tulevaisuusorientoitunutta organisaatiota menestymään ja sitouttamaan työntekijöitään pitkäksi aikaa.

Jennika Rantanen - Henley Business School Finland

Jennika Rantanen

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

Leader in spotlight: Miika Inkiläinen, SVP of Atlantic Airways

  • 28 marras 2023
1000 recruitments in two years – how a business jet pilot became fascinated by academia and HR

WANTED: Growth Marketing Manager

  • 10 marras 2023
Now we are looking for someone to join our team who is passionate about brands, marketing and growth. We are looking for a Growth Marketing Manager.

Leader in spotlight: Juri Ljaskin, VP of Supply Chain Management

  • 9 marras 2023
From St. Petersburg to Tallinn with two suitcases