Could an Executive MBA be part of your talent and succession planning? - Henley Business School Finland

Voisiko Executive MBA olla osa yrityksesi seuraajasuunnittelua?

Lahjakkuuden tunnistaminen, pitäminen talossa ja kehittäminen ovat välttämättömiä organisaatiollesi. Työntekijän arviointi on tehtävä tarkasti: onko hänellä tarvittavaa määrätietoisuutta, motivaatiota ja osaamista? Eikö olisi hienoa, jos sitä varten olisi omiin tarpeisiin räätälöity kyvykkyyksien arviointi- ja kehitysohjelma? Muista Executive MBA -ohjelmista (EMBA) poiketen Henley tarjoaa uudenlaisen tavan arvioida työntekijöiden lahjakkuutta ja heidän taitojaan hyödyntää opittuja teorioita käytännössä. Henley EMBA mahdollistaa työntekijöidesi kasvun johtajina – ja tuo samalla välittömästi lisäarvoa organisaatiollesi.

Kaikkia EMBA-ohjelmia ei ole tehty samalla muotilla. Useimmat niistä rakentuvat kiinteille moduuleille, teorialle ja tenteille. Kun työntekijät ovat suorittaneet perinteisen ohjelman mukaisen MBA-tutkinnon, he usein lähtevät organisaatiosta ja vievät mukanaan hankkimansa tiedot, uudet ajattelutavat ja kasvaneen itseluottamuksensa.

Tiesitkö, että on olemassa parempikin tapa?

Henley Executive MBA tarjoaa koulutuksellisen matkan, josta hyötyvät opiskelija ja hänen organisaationsa sekä välittömästi että pitkäkestoisesti.

Kehitä kyvykkyyksiä, kehitä organisaatiota ja menesty

Henley EMBA:n jokainen moduuli voidaan räätälöidä yksilön ja organisaation tarpeiden mukaan. Jos opiskelija esimerkiksi työskentelee yrityksessäsi kestävän kehityksen parissa, voimme muokata moduulien oppimisnäkökulmaa syventämään hänen osaamistaan kyseisellä alueella. Tai jos organisaatiosi kasvaa vauhdilla, opiskelija voi keskittyä opintojensa aikana projektitöihin, jotka liittyvät esimerkiksi kannattavan kasvun varmistamiseen.

Henley EMBA painottaa tenttien sijaan räätälöityjä opinnäytetöitä, joita voidaan hyödyntää kehittämään osallistujan organisaatiota. Vankka analyysi ja käytännöt menetelmät tuovat yritykselle lisäarvoa. Osallistuja ja organisaatio pystyvät välittömästi soveltamaan opittua omassa työssään.

Mahdollisuus arvioida kompetenssia

Organisaatiolle räätälöidyt opinnäytteet auttavat arvioimaan työntekijän ajattelu- ja neuvottelukykyä omassa ympäristössä.

Ohjelman aikana sekä johto että HR saavat hyvän käsityksen kyvykkään työntekijän paineensietokyvystä, osaamisesta, sinnikkyydestä ja motivaatiosta, mikä on hyvin tärkeää mietittäessä seuraajaehdokkaita yhtiön johtotehtäviin tulevaisuudessa.

Onko 10–15 tuntia viikossa liian iso panostus?

Yksilön muutos pysyvällä tavalla ei ole mahdollista lyhyiden ohjelmien aikana. Muutos vaatii aikaa, jatkuvaa kehittämistä, tosielämän haasteita ja itsereflektointia.

Juuri tämän Henley EMBA osaa parhaiten! Meidät tunnetaan siitä, että kehitämme ihmisiä ja yhdistämme teoriaa käytäntöön tavalla, joka varmistaa muutoksen.

Nousevan kyvykkyyden kehityspolku vaatii huolellista suunnittelua. Yksi keino voimaannuttaa ja haastaa näitä henkilöitä on tarjota koulutusmahdollisuuksia, jotka tuovat pitkävaikutteisia tuloksia ja samalla kehittävät organisaatiota.

Uskomme, että juuri tämä keino auttaa mitä tahansa tulevaisuusorientoitunutta organisaatiota menestymään ja sitouttamaan työntekijöitään pitkäksi aikaa.

Sabine Doms, Marketing Manager - Henley Business School Finland

Sabine Doms

Sabine is passionate about helping people to achieve their full potential and perform at their best. She has over 10 years experience in marketing and communications and is leading the marketing of Henley Business School in Finland since 2016.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

Becoming a better leader is about becoming a better person

  • 24 marras 2022
One of things that sets the Henley Executive MBA apart from other postgraduate programmes is the strong emphasis on personal development. It is great to systematically take time for personal reflection that is not focused on work objectives, but rather on balancing my personal needs with the external demands I’m facing. Identifying and resolving matters that stop you from being a better person are an integral part of the path of any leader who wants to develop.

Paula Kilpinen appointed as Director, Custom solutions

  • 15 marras 2022
Paula Kilpinen has been appointed as Director, Custom solutions at Henley Business School Finland as of 14 November 2022. In this role she will lead the custom solutions business area, comprising of high-impact customised solutions for sustainable growth.

Executive MBA -infotilaisuus

  •   16.12.2022 – 08:30 to 10:00
  • Henley Business School
Tervetuloa Executive MBA -infotilaisuuteemme kuulemaan lisää ohjelmasta ja oppimiskokemuksesta. Tilaisuudessa pääset tapaamaan yhden alumneistamme ja kuulemaan hänen kokemuksistaan Henleyn Executive MBA -ohjelmassa.