Skip to content
Siperian johtamisopit - Henley Business School Suomessa

Siperian johtamisopit

Johtamiskoulutukset perustuvat usein perinteiseen uskomukseen, jonka mukaan sankarillinen johtaja inspiroi, näyttää suuntaa ja asettaa visionäärisiä tavoitteita. Vaikka tämä kaikki on tarpeellista, on johtaminen paljon muutakin.

Siperia on opettanut ja kansainväliset tutkimukset vahvistavat, että herooinen johtajuus on ’out’ ja valmentava on ’in’. Erinomaisia tuloksia saavutetaan, kun johtaja kehittää sekä organisaatiota että itseään systeemisesti.

1: Tee matkaa itseesi

Itsetuntemus on kaiken johtamisen perusta. Hyvä johtaja tekee jatkuvaa matkaa itseensä ja osaa ottaa myös etäisyyttä omaan toimintaansa. Itsereflektio on keskeistä. Kun tutustuu omiin motiiveihinsa, tunteisiinsa ja käy keskustelua alitajuntansa kanssa, voi johtaminen saavuttaa uuden tason. Johtamisessa aitous ja vilpittömyys ratkaisevat. Sellaiseen johtajaan, joka ajattelee yhteistä hyvää, on helppo luottaa. Ja luottamus on terveen organisaation merkki.

2: Katso kokonaisuutta

Ihmisten johtaminen on paljon muutakin kuin hyvää kommunikaatiota. Johtajan tulee tarkastella organisaatiota ja sen sisäistä dynamiikkaa isona kokonaissysteeminä. Organisaatio muodostuu useista alasysteemeistä, joiden aineksia jokainen työntekijä on tuonut mukanaan – perheestään, kulttuuristaan ja edellisistä työpaikoistaan. Systeemiajattelu tuo holistisen näkökulman johtamiseen: jos joku osa kokonaisuudesta jumittaa, löytyy ratkaisu usein muualta kuin ihmisten välisestä kommunikoinnista. Erityyppiset ja erilaisista ’systeemeistä’ tulevat ihmiset täydentävät toisiaan ja ovat paljon enemmän kuin osiensa summa. Systeeminen johtamisen kehittäminen ja erilaisuuden mahdollistaminen ovat hyvää johtamista parhaimmillaan.

3: Kiinnitä huomio vahvuuksiin

Positiivisesta psykologiasta olen oppinut, että ihminen suuntaa energiansa asioihin, joissa on vahva. Energisessä organisaatiossa keskitytään ihmisten vahvoihin ominaisuuksiin ja kannustetaan niiden käyttämiseen. Virheiden tekeminen on osa kehittymistä. Epäonnistumisten etsiminen synnyttää pelon ilmapiirin, jossa ihminen yrittää suoriutua päivittäisistä tehtävistään mailaa rystyset valkoisena puristaen. Urheiluvalmentajat tietävät, kuinka negatiivinen stressi-impulssi voi saada urheilijan tolaltaan.

Elämänkoulu on usein se paras opettaja. Johtamista oppii johtamalla. Toteuttamalla klassisia hyveitä, kuten luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja ystävällisyys pääsee jo pitkälle!

PS: Edes Siperia ei opeta johtajaa, joka luulee olevansa valmis!

Anna Matula - Managing Director - Henley Business School Suomessa

Annu Matula

Annu has a strong passion for leadership development, she has spent most of her career in the consulting and education business. She has over 30 years of experience in management consulting, leadership training and executive education. During her career, Annu has designed and delivered various senior executive development, leadership and change management programmes. In addition, she’s specialised in career and executive coaching. Annu is leading the operations of Henley Business School in Finland since 2010.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

The social aspect of learning - Henley Business School Finland

The work life value of research skills

  • 22 touko 2023
One of the key sets of skills that are strengthened during the Henley EMBA journey are research skills. These are particularly necessary in the composition of the final thesis. But what is the work life relevance of academic research skills? How can I benefit from the research experience in my everyday work?

Henley #1 Executive Education provider in Finland

  • 22 touko 2023
The Financial Times Executive Education Ranking 2023 places Henley Business School in the world top 20 for the combined ranking of open and custom programmes. The ranking also confirms Henley’s position as leading executive education provider located in Finland.
WACC, CoC and IRR – a psychologist’s guide to corporate finance - Henley Business School Suomessa

What have I learned about myself during the Henley EMBA?

  • 17 huhti 2023
The EMBA programme in general and the Personal Development module has been a great opportunity to constructively challenge my views and beliefs about myself. I’ve found myself increasingly disagreeing with some identity labels that I previously considered useful and accurate.