Siperian johtamisopit - Henley Business School Suomessa

Siperian johtamisopit

Johtamiskoulutukset perustuvat usein perinteiseen uskomukseen, jonka mukaan sankarillinen johtaja inspiroi, näyttää suuntaa ja asettaa visionäärisiä tavoitteita. Vaikka tämä kaikki on tarpeellista, on johtaminen paljon muutakin.

Siperia on opettanut ja kansainväliset tutkimukset vahvistavat, että herooinen johtajuus on ’out’ ja valmentava on ’in’. Erinomaisia tuloksia saavutetaan, kun johtaja kehittää sekä organisaatiota että itseään systeemisesti.

1: Tee matkaa itseesi

Itsetuntemus on kaiken johtamisen perusta. Hyvä johtaja tekee jatkuvaa matkaa itseensä ja osaa ottaa myös etäisyyttä omaan toimintaansa. Itsereflektio on keskeistä. Kun tutustuu omiin motiiveihinsa, tunteisiinsa ja käy keskustelua alitajuntansa kanssa, voi johtaminen saavuttaa uuden tason. Johtamisessa aitous ja vilpittömyys ratkaisevat. Sellaiseen johtajaan, joka ajattelee yhteistä hyvää, on helppo luottaa. Ja luottamus on terveen organisaation merkki.

2: Katso kokonaisuutta

Ihmisten johtaminen on paljon muutakin kuin hyvää kommunikaatiota. Johtajan tulee tarkastella organisaatiota ja sen sisäistä dynamiikkaa isona kokonaissysteeminä. Organisaatio muodostuu useista alasysteemeistä, joiden aineksia jokainen työntekijä on tuonut mukanaan – perheestään, kulttuuristaan ja edellisistä työpaikoistaan. Systeemiajattelu tuo holistisen näkökulman johtamiseen: jos joku osa kokonaisuudesta jumittaa, löytyy ratkaisu usein muualta kuin ihmisten välisestä kommunikoinnista. Erityyppiset ja erilaisista ’systeemeistä’ tulevat ihmiset täydentävät toisiaan ja ovat paljon enemmän kuin osiensa summa. Systeeminen johtamisen kehittäminen ja erilaisuuden mahdollistaminen ovat hyvää johtamista parhaimmillaan.

3: Kiinnitä huomio vahvuuksiin

Positiivisesta psykologiasta olen oppinut, että ihminen suuntaa energiansa asioihin, joissa on vahva. Energisessä organisaatiossa keskitytään ihmisten vahvoihin ominaisuuksiin ja kannustetaan niiden käyttämiseen. Virheiden tekeminen on osa kehittymistä. Epäonnistumisten etsiminen synnyttää pelon ilmapiirin, jossa ihminen yrittää suoriutua päivittäisistä tehtävistään mailaa rystyset valkoisena puristaen. Urheiluvalmentajat tietävät, kuinka negatiivinen stressi-impulssi voi saada urheilijan tolaltaan.

Elämänkoulu on usein se paras opettaja. Johtamista oppii johtamalla. Toteuttamalla klassisia hyveitä, kuten luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja ystävällisyys pääsee jo pitkälle!

PS: Edes Siperia ei opeta johtajaa, joka luulee olevansa valmis!

Anna Matula - Managing Director - Henley Business School Suomessa

Annu Matula

Annu has a strong passion for leadership development, she has spent most of her career in the consulting and education business. She has over 30 years of experience in management consulting, leadership training and executive education. During her career, Annu has designed and delivered various senior executive development, leadership and change management programmes. In addition, she’s specialised in career and executive coaching. Annu is leading the operations of Henley Business School in Finland since 2010.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

Becoming a better leader is about becoming a better person

  • 24 marras 2022
One of things that sets the Henley Executive MBA apart from other postgraduate programmes is the strong emphasis on personal development. It is great to systematically take time for personal reflection that is not focused on work objectives, but rather on balancing my personal needs with the external demands I’m facing. Identifying and resolving matters that stop you from being a better person are an integral part of the path of any leader who wants to develop.

Executive Certificate in Leadership-ohjelman infotilaisuus

  •   13.12.2022 – 08:30 to 10:00
  • Online 🌐
Henley Executive Certificate in Leadership on ainutlaatuinen tutkinto, koska se painottaa johtajuuden kehittämistä organisaatiokontekstissa. Se keskittyy uusimpiin johtamistutkimuksiin ja -malleihin, kestävän johtamisen kehittämiseen sekä johtamistaitojen soveltamiseen käytännössä.
The Henley Partnership - ESG: Why should we care?

Henley Partnership: Masterclass – ESG: Why should we care?

  •   7.12.2022 – 16:30 to 18:30
  • Online 🌐
It is now clear that big investors will invest in organisations which are demonstrably committed to strong principles about the environment, society and how they are governed. This form of corporate activism is becoming the expected norm for organisations. What can this approach do for your business?