Leadership - Henley Business School Suomessa

Lupa olla aito – myös johtajana

Perinteisten teorioiden johtaja on kapteeni tai kapellimestari, joka näyttää organisaatiolleen määrätietoisesti suuntaa. Viime vuosina käsitys johtajuudesta on kokenut vallankumouksen. Nykyajattelun mukaan johtajan ei kannata olla liian vahva ja varma.

Olen viime vuosina joutunut perusteellisesti ravistelemaan näkemyksiäni hyvästä johtajuudesta, kun olen opiskellut neurotieteitä ja psykologiaa. Uuden tutkimustiedon perusteella rohkaisen kaikkia esimiehiä haastamaan omaa tapaansa johtaa. Uuden aallon johtamiselle on nyt tilausta. Johtamistavan muutoksella voi olla merkittävä vaikutus organisaation energiatasoon, henkilöstön luovuuteen ja sitä kautta yritysten uusiutumiskykyyn ja menestykseen. Nostan esiin kolme keskeistä teemaa.

1: Vahva itsetuntemus

Jos et tunne itseäsi, miten voisit auttaa muita? Hyvä johtaja tutustuu perinpohjaisesti omiin tunteisiinsa, motiiveihinsa, maailmankuvaansa ja uskomuksiinsa. Hän reflektoi ja kyseenalaistaa itseään. Hän on sinut omien tunteidensa kanssa ja osaa siksi arvostaa muita. Muiden onnistumiset antavat hänelle virtaa, ja hän sallii myös erehtymisen. Luovuus pääsee kukoistamaan, kun virheitä ei pelätä ja jokaisella on lupa olla oma itsensä.

2: Lupa olla hämmentynyt

Karismaattisuus on kokenut inflaation. Johtaja ei aina pysty kontrolloimaan nopeasti ja arvaamattomasti muuttuvia tilanteita. Asiat eivät tapahdu käskystä tai lineaarisesti eikä muutos ole matka pisteestä A pisteeseen B. Esimiehen kannattaa antaa itselleen ja organisaatiolleen lupa hämmentyä. On uskallettava ottaa aikalisä, kysyä ja tutkia vaihtoehtoja. Kokonaisuuksien hahmottamisessa auttaa systeemiajattelu. Johtaja on kapteeni, joka joutuu yhdessä miehistönsä kanssa navigoimaan sankassa sumussa. Liiallinen varmuus ja karismaattisuus voi johtaa laivan uppoamiseen.

3: Kyky olla läsnä

Perinteisesti ajatellaan, että johtaja on aina pari askelta edellä ja varmistaa sillä yrityksensä hyvän tulevaisuuden. Totta, mutta johtajan on oltava myös ”tässä ja nyt”. Kun esimies pysähtyy, keskittyy läsnäoloon ja nykyhetkeen, hän tekee arvokkaita löytöjä. Vastaukset ja onnistumisen avaimet löytyvät usein läheltä ja tästä hetkestä. Tulevaisuus tehdään tämän päivän tiedoin ja kohtaamisin.

Aitous vapauttaa

Läsnäoleva ja aito esimies luo ympärilleen rennon ja turvallisen ilmapiirin. Silloin henkilöstö kokee, että heillä on lupa kokeilla, erehtyä ja etsiä luovia ratkaisuja. Ihmiset ottavat vastuuta, toimivat rohkeasti ja itsenäisesti.

Suomessa tulosta on opittu tekemään numeroiden, prosessikuvausten ja selkeiden strategiasuunnitelmien avulla, ja teknis-taloudellinen osaaminen on johtamistutkintojen keskeistä sisältöä. Johtajat ovat vahvoja managereita, leadership on vielä lapsen kengissä. Tulevaisuuden johtamisessa painottuvat psykologinen osaaminen ja systeeminen ajattelu sekä rohkeus olla aito ja avoin.

Jos kiinnostuit, lue lisää Henley Business Schoolin The Integrated Leader -ohjelmasta.

Anna Matula - Managing Director - Henley Business School Suomessa

Annu Matula

Annu has a strong passion for leadership development, she has spent most of her career in the consulting and education business. She has over 30 years of experience in management consulting, leadership training and executive education. During her career, Annu has designed and delivered various senior executive development, leadership and change management programmes. In addition, she’s specialised in career and executive coaching. Annu is leading the operations of Henley Business School in Finland since 2010.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

Becoming a better leader is about becoming a better person

  • 24 marras 2022
One of things that sets the Henley Executive MBA apart from other postgraduate programmes is the strong emphasis on personal development. It is great to systematically take time for personal reflection that is not focused on work objectives, but rather on balancing my personal needs with the external demands I’m facing. Identifying and resolving matters that stop you from being a better person are an integral part of the path of any leader who wants to develop.

Executive Certificate in Leadership-ohjelman infotilaisuus

  •   13.12.2022 – 08:30 to 10:00
  • Online 🌐
Henley Executive Certificate in Leadership on ainutlaatuinen tutkinto, koska se painottaa johtajuuden kehittämistä organisaatiokontekstissa. Se keskittyy uusimpiin johtamistutkimuksiin ja -malleihin, kestävän johtamisen kehittämiseen sekä johtamistaitojen soveltamiseen käytännössä.
The Henley Partnership - ESG: Why should we care?

Henley Partnership: Masterclass – ESG: Why should we care?

  •   7.12.2022 – 16:30 to 18:30
  • Online 🌐
It is now clear that big investors will invest in organisations which are demonstrably committed to strong principles about the environment, society and how they are governed. This form of corporate activism is becoming the expected norm for organisations. What can this approach do for your business?