MBA info - Henley Business School Suomessa

KHO:n uusi päätös vapautti Henley Business Schoolin MBA-ohjelman arvonlisäverosta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 11.5.2017 uuden ennakkoratkaisun, joka vapautti Henley Business Schoolin Suomessa järjestämän MBA-koulutusohjelman arvonlisäverosta. Henley Business School on osa britannialaista Readingin yliopistoa. KHO:n tekemä ratkaisu mahdollistaa Suomessa entistä helpomman pääsyn huippulaadukkaaseen koulutukseen samalla kun se lisää suomalaisen koulutusmarkkinan houkuttelevuutta muiden eurooppalaisten yliopistojen joukossa.

Henleyssä suoritettu MBA-tutkinto vastaa yliopistotutkintoa. Tämä johtuu siitä, että Henleyn MBA-tutkinto kuuluu Iso-Britannian viralliseen tutkintojärjestelmään, jossa MBA-tutkinto vastaa yliopistossa suoritettavaa korkeakoulututkintoa. Suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaan suomalainen MBA-tutkinto luokitellaan vastaavasti lisäopinnoiksi korkeakoulututkinnon sijaan.

KHO totesi ratkaisun perusteluissa, että EU-oikeuden periaatteiden mukaan Henley Business Schoolin Suomessa järjestettävää MBA-koulutusta tulisi pitää samassa asemassa suomalaisten yliopistojen tarjoaman koulutuksen kanssa, jolloin koulutus on arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitettua verosta vapautettua koulutuspalvelua. KHO:n mukaan Henleyn MBA-ohjelman arvonlisäverotuksen eri asema Suomessa olisi EU-oikeuden mukaisen yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysperiaatteen vastainen.

KHO:n ratkaisun mukaan Henley Business Schoolin MBA-koulutusohjelmat Suomessa on arvonlisäverosta vapautettua koulutuspalvelua. Nyt tehty ratkaisu merkitsee myös sitä, että kaikki Henley Business Schoolin MBA-ohjelman opiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa maailmanlaajuisesti.

”KHO:n päätös on merkittävä Readingin yliopistolle ja Henley Business Schoolille. Lisäksi tämä on erinomainen ennakkopäätös, joka viestittää myös muille eurooppalaisille yliopistoille ja kouluille mahdollisuudesta avoimeen kilpailuun suomalaisella koulutusmarkkinalla entistä tasa-arvoisemmalla tavalla”, toteaa KPMG:n veroasiantuntija ja oikeustieteen tohtori Kristiina Äimä. ”Pitkällä tähtäimellä tämä on myös hyvä uutinen suomalaiselle talouselämälle.”

”KHO:n ratkaisu on hyvä uutinen sekä Henleylle, joka on yksi maailman suurimmista liikkeenjohdonkouluttajista, että Suomelle. Suomessa oleville opiskelijoille, joista noin puolet maksavat itse MBA-opintonsa, tämä merkitsee parempaa mahdollisuutta aloittaa korkealaatuiset opinnot”, johtaja Anna Matula Suomen Henley Business Schoolista sanoo. ”Tämä ennakkoratkaistu nostaa varmasti Suomessa tarjottavien tutkinnon jälkeisten opintojen laatua nykyiseen verrattuna.”

Sabine Doms, Marketing Manager - Henley Business School Finland

Sabine Doms

Sabine is passionate about helping people to achieve their full potential and perform at their best. She has over 10 years experience in marketing and communications and is leading the marketing of Henley Business School in Finland since 2016.

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

Becoming a better leader is about becoming a better person

  • 24 marras 2022
One of things that sets the Henley Executive MBA apart from other postgraduate programmes is the strong emphasis on personal development. It is great to systematically take time for personal reflection that is not focused on work objectives, but rather on balancing my personal needs with the external demands I’m facing. Identifying and resolving matters that stop you from being a better person are an integral part of the path of any leader who wants to develop.

Ten days in Cape Town – an emotional rollercoaster

  • 15 marras 2022
The 10-day trip to South Africa was definitely one of the highlights of my Henley Executive MBA – Global journey so far. We worked actively with a local non-governmental organisation, consulted them on their reputation and helped them in direction setting for the next ten years – a truly immersive learning experience!

Executive MBA -infotilaisuus

  •   16.12.2022 – 08:30 to 10:00
  • Henley Business School
Tervetuloa Executive MBA -infotilaisuuteemme kuulemaan lisää ohjelmasta ja oppimiskokemuksesta. Tilaisuudessa pääset tapaamaan yhden alumneistamme ja kuulemaan hänen kokemuksistaan Henleyn Executive MBA -ohjelmassa.