MBA info - Henley Business School Suomessa

KHO:n uusi päätös vapautti Henley Business Schoolin MBA-ohjelman arvonlisäverosta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 11.5.2017 uuden ennakkoratkaisun, joka vapautti Henley Business Schoolin Suomessa järjestämän MBA-koulutusohjelman arvonlisäverosta. Henley Business School on osa britannialaista Readingin yliopistoa. KHO:n tekemä ratkaisu mahdollistaa Suomessa entistä helpomman pääsyn huippulaadukkaaseen koulutukseen samalla kun se lisää suomalaisen koulutusmarkkinan houkuttelevuutta muiden eurooppalaisten yliopistojen joukossa.

Henleyssä suoritettu MBA-tutkinto vastaa yliopistotutkintoa. Tämä johtuu siitä, että Henleyn MBA-tutkinto kuuluu Iso-Britannian viralliseen tutkintojärjestelmään, jossa MBA-tutkinto vastaa yliopistossa suoritettavaa korkeakoulututkintoa. Suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaan suomalainen MBA-tutkinto luokitellaan vastaavasti lisäopinnoiksi korkeakoulututkinnon sijaan.

KHO totesi ratkaisun perusteluissa, että EU-oikeuden periaatteiden mukaan Henley Business Schoolin Suomessa järjestettävää MBA-koulutusta tulisi pitää samassa asemassa suomalaisten yliopistojen tarjoaman koulutuksen kanssa, jolloin koulutus on arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitettua verosta vapautettua koulutuspalvelua. KHO:n mukaan Henleyn MBA-ohjelman arvonlisäverotuksen eri asema Suomessa olisi EU-oikeuden mukaisen yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysperiaatteen vastainen.

KHO:n ratkaisun mukaan Henley Business Schoolin MBA-koulutusohjelmat Suomessa on arvonlisäverosta vapautettua koulutuspalvelua. Nyt tehty ratkaisu merkitsee myös sitä, että kaikki Henley Business Schoolin MBA-ohjelman opiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa maailmanlaajuisesti.

”KHO:n päätös on merkittävä Readingin yliopistolle ja Henley Business Schoolille. Lisäksi tämä on erinomainen ennakkopäätös, joka viestittää myös muille eurooppalaisille yliopistoille ja kouluille mahdollisuudesta avoimeen kilpailuun suomalaisella koulutusmarkkinalla entistä tasa-arvoisemmalla tavalla”, toteaa KPMG:n veroasiantuntija ja oikeustieteen tohtori Kristiina Äimä. ”Pitkällä tähtäimellä tämä on myös hyvä uutinen suomalaiselle talouselämälle.”

”KHO:n ratkaisu on hyvä uutinen sekä Henleylle, joka on yksi maailman suurimmista liikkeenjohdonkouluttajista, että Suomelle. Suomessa oleville opiskelijoille, joista noin puolet maksavat itse MBA-opintonsa, tämä merkitsee parempaa mahdollisuutta aloittaa korkealaatuiset opinnot”, johtaja Anna Matula Suomen Henley Business Schoolista sanoo. ”Tämä ennakkoratkaistu nostaa varmasti Suomessa tarjottavien tutkinnon jälkeisten opintojen laatua nykyiseen verrattuna.”

Jennika Rantanen - Henley Business School Finland

Jennika Rantanen

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

10 reasons why longer training programs are more effective

  • 9 maalis 2023
I’m a professional trainer and most of my training is one day courses. During my Henley EMBA studies I’ve had a chance to compare the delivery and impact of my shorter training to the longer training programs that Henley provides. This post serves as a reflection about those differences.

21st Century Digital Marketing on the Greenlands Campus

  • 14 helmi 2023
The Henley Global EMBA offers an opportunity to select one elective module on a topic where you want to deepen your knowledge and skills. I chose to do my elective in Digital Marketing. I was curious to see how up-to-date and relevant information a business school can provide about this rapidly evolving topic.
Henley EMBA opiskelijat - Henley Business School Suomessa

Executive MBA Online info

  •   12.5.2023 – 09:00 to 10:00
  • Online
Today’s globally connected business world calls for a wider perspective, new skills and different ways of thinking. The Henley Executive MBA (EMBA) – Global is designed to develop outstanding business leaders ready to take on the challenges and opportunities of operating in today’s complex and fast-moving global economy. It develops leaders who are strong, responsible and adaptable.