Skip to content
MBA info - Henley Business School Suomessa

KHO:n uusi päätös vapautti Henley Business Schoolin MBA-ohjelman arvonlisäverosta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 11.5.2017 uuden ennakkoratkaisun, joka vapautti Henley Business Schoolin Suomessa järjestämän MBA-koulutusohjelman arvonlisäverosta. Henley Business School on osa britannialaista Readingin yliopistoa. KHO:n tekemä ratkaisu mahdollistaa Suomessa entistä helpomman pääsyn huippulaadukkaaseen koulutukseen samalla kun se lisää suomalaisen koulutusmarkkinan houkuttelevuutta muiden eurooppalaisten yliopistojen joukossa.

Henleyssä suoritettu MBA-tutkinto vastaa yliopistotutkintoa. Tämä johtuu siitä, että Henleyn MBA-tutkinto kuuluu Iso-Britannian viralliseen tutkintojärjestelmään, jossa MBA-tutkinto vastaa yliopistossa suoritettavaa korkeakoulututkintoa. Suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaan suomalainen MBA-tutkinto luokitellaan vastaavasti lisäopinnoiksi korkeakoulututkinnon sijaan.

KHO totesi ratkaisun perusteluissa, että EU-oikeuden periaatteiden mukaan Henley Business Schoolin Suomessa järjestettävää MBA-koulutusta tulisi pitää samassa asemassa suomalaisten yliopistojen tarjoaman koulutuksen kanssa, jolloin koulutus on arvonlisäverolain 39 ja 40 §:ssä tarkoitettua verosta vapautettua koulutuspalvelua. KHO:n mukaan Henleyn MBA-ohjelman arvonlisäverotuksen eri asema Suomessa olisi EU-oikeuden mukaisen yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysperiaatteen vastainen.

KHO:n ratkaisun mukaan Henley Business Schoolin MBA-koulutusohjelmat Suomessa on arvonlisäverosta vapautettua koulutuspalvelua. Nyt tehty ratkaisu merkitsee myös sitä, että kaikki Henley Business Schoolin MBA-ohjelman opiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa maailmanlaajuisesti.

”KHO:n päätös on merkittävä Readingin yliopistolle ja Henley Business Schoolille. Lisäksi tämä on erinomainen ennakkopäätös, joka viestittää myös muille eurooppalaisille yliopistoille ja kouluille mahdollisuudesta avoimeen kilpailuun suomalaisella koulutusmarkkinalla entistä tasa-arvoisemmalla tavalla”, toteaa KPMG:n veroasiantuntija ja oikeustieteen tohtori Kristiina Äimä. ”Pitkällä tähtäimellä tämä on myös hyvä uutinen suomalaiselle talouselämälle.”

”KHO:n ratkaisu on hyvä uutinen sekä Henleylle, joka on yksi maailman suurimmista liikkeenjohdonkouluttajista, että Suomelle. Suomessa oleville opiskelijoille, joista noin puolet maksavat itse MBA-opintonsa, tämä merkitsee parempaa mahdollisuutta aloittaa korkealaatuiset opinnot”, johtaja Anna Matula Suomen Henley Business Schoolista sanoo. ”Tämä ennakkoratkaistu nostaa varmasti Suomessa tarjottavien tutkinnon jälkeisten opintojen laatua nykyiseen verrattuna.”

Jennika Rantanen - Henley Business School Finland

Jennika Rantanen

Aiheeseen liittyvät uutiset ja tapahtumat

The social aspect of learning - Henley Business School Finland

The work life value of research skills

  • 22 touko 2023
One of the key sets of skills that are strengthened during the Henley EMBA journey are research skills. These are particularly necessary in the composition of the final thesis. But what is the work life relevance of academic research skills? How can I benefit from the research experience in my everyday work?

Henley #1 Executive Education provider in Finland

  • 22 touko 2023
The Financial Times Executive Education Ranking 2023 places Henley Business School in the world top 20 for the combined ranking of open and custom programmes. The ranking also confirms Henley’s position as leading executive education provider located in Finland.
WACC, CoC and IRR – a psychologist’s guide to corporate finance - Henley Business School Suomessa

What have I learned about myself during the Henley EMBA?

  • 17 huhti 2023
The EMBA programme in general and the Personal Development module has been a great opportunity to constructively challenge my views and beliefs about myself. I’ve found myself increasingly disagreeing with some identity labels that I previously considered useful and accurate.